Till Startsidan 


Goop och Walmann tvingas byta bana

Travnet
2010-04-19


Trots att Olle Goop har sin verksamhet i Kil, bara några mil från Färjestads travbana, tillhör han Åby. Men från och med nästa år är det slut på det. Då blir Olle Färjestadstränare. Det har Travförbundet slagit fast.

En annan tränare som drabbas av den nya regeln är Roger Walmann (bilden). Han har nu sin licens på Solvalla trots att träningscampen Mälsåker ligger närmare Sundbyholm i Eskilstuna.

- I princip har det ingen betydelse var jag har min licens. Ännu vet jag dock inte vad den nya regeln kommer att innebära, säger Roger Walmann.

Det var i slutet av förra veckan som Travförbundet tog beslutet. Roger Walmann blev informerad av STC:s sportchef Per Wetterholm i samband med Olympiatravet på Åby i lördags.

- Men som vanligt var det inga klara besked. Wetterholm sa att det inte var han som låg bakom beslutet utan att det var styrelsen som bestämt det här, säger Walmann.

I beslutet finns dock en passus. Om banorna, och tränarna, kommer överens så kan tränarna ha kvar sin gamla hemmabana. Det innebär alltså att Sundbyholm och Solvalla gemensamt kan komma fram till att Walman skall få ha Solvalla som hemmabana även i fortsättningen.

- Typiskt STC. Samtidigt som styrelsen tar ett beslut backar den ett halvt steg. Nu lämnar man över det sista avgörandet till banorna, säger Walman.

Enligt Roger Walman har det ingen ekonomisk betydelse var han hör hemma som tränare.

- Tidigare fick hästägarna 300 kronor i transportbidrag när deras hästar startade på Solvalla men så är det inte längre, säger Roger.

Tanken är att Roger Walmanns försteman Johan Untersteiner så småningom skall ta ut licens och ta över Rogers träningsrörelse.

- Johan kommer då att ha sin licens i Eskilstuna, säger Roger.

Även Per Lennartsson kommer att påverkas av STC:s nya egel. Per har nu licens på Solvalla men hans verksamhet ligger närmare Sundbyholm.

Skälet till STC:s beslut är att travsporten har infört ett nytt ekonomiskt system. Bland annat baseraras bidragen från STC på hur många hästar det finns i varje banas region.

- Med det nya systemet får banorna ekonomiska morötter om antalet aktiva hästar ökas. Det är positivt för travets utveckling, men innebär också att vi måste hålla striktare på reglerna, säger STC:s sportchef, Per Wetterholm.

Team Walmann AB   |   Box 53, 645 06 Stallarholmen    |   Stall: 0152-424 80    |   Fax: 0152-424 90    |   E-post: roger.walmann@telia.comAnnonser